Camí de Golmés, 25242 - Miralcamp (lleida)
+34 973 601 725
info@agrariamiralcamp.com

Preu Gasoli A

Preu del Gasoli A 0,844

<script type="text/javascript">
$.ajax({
	method:"GET",
	url: "https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ServiciosRESTCarburantes/PreciosCarburantes/EstacionesTerrestres/FiltroMunicipio/3925", 
	
	success : function(data) { 
		
		 var json=JSON.parse(data);	
		 var tbody=$('tbody');
		for(var i in json){
			tbody.append('<tr><td>'+json[i].Localidad+'</td>'+
					'<td>'+json[i].Precio_x0020_Gasoleo_x0020_A+'</td>'+
					'<td>'+json[i].Precio_x0020_Gasoleo_x0020_B+'</td>'+
					'<td>'+json[i].Download_DateTime+'</td>'+
					'<td>'+json[i].IDProvincia+'</td></tr>')
		}  
	},
	error : function () {
		alert('errorrrrr');
	}
		});
		
		</script>